1545

ERKEN A�DE A�NDA�RA�MA�!

REZERVASYONUNUZU YAPTIAzINIZ ANDA A�DEMESA�NA� YAPIN, % 5 A�NDA�RA�M KAZANIN!

REZERVASYON A�PTALA� SIRASINDA A�ADE YAPILMAZ. BAAzKA KAYNAKLAR A?ZERA�NDEN

YAPILAN REZERVASYONLARDA GEA�ERLA� DEAzA�LDA�R. REZERVASYON VE DA�AzER KOAzULLAR

A�A�A�N A�LETA�AzA�M ADRESA�MA�Z: saray@sultanahmetpalace.com

ERKEN REZERVASYON A�NDA�RA�MA�!

16 A�KASIM a�� 15 MAR 2016 ARASI KIAz REZERVASYONUNUZU 30 HAZA�RAN 2015 TARA�HA�NE KADAR YAPIN, % 10 A�NDA�RA�M KAZANIN.

SADECE OTELE DOAzRUDAN TALEP GEA�A�LEN REZERVASYONLARDA GEA�ERLA�DA�R. DETAYLI BA�LGA� A�A�A�N :

saray@sultanahmetpalace.com

YAZ PAKETA�!

EN AZ 3 GECE KALIN, % 10 A�NDA�RA�M KAZANIN!

SADECE OTELE DOAzRUDAN TALEP GEA�A�LEN REZERVASYONLARDA GEA�ERLA�DA�R. DETAYLI BA�LGA� A�A�A�N :

saray@sultanahmetpalace.com