STANDART ODALAR ( 36 ODA ) A�:

 • 20 m2 GENA�AzLA�K VE YA?KSEK professional resume writers TAVANLIDIR. YATAK A�LA�A?LERA�: A�A�FT KA�AzA�LA�K TEK BA?YA?K YATAK 160 x 190 cm / 2 AYRI YATAKLI ODA TEK KA�AzA�LA�K YATAKA� HER BA�R YATAK 90 x 190 cm
 • A�ATI KATI ODALARI 15 m2 + 5 m2 BALKON BULUNUR. ALA�ALAN TAVANLIDIR. YATAK A�LA�A?LERA�: A�A�FT KA�AzA�LA�K TEK BA?YA?K YATAK 150 x 190 cm / 2 AYRI YATAKLI ODA TEK KA�AzA�LA�K YATAKA� HER BA�R YATAK 90 x 190 cm
 • GA�RA�Az KATI STANDART ODA college custom essay BANYOLARINDA KA?VET BULUNUR ( 8 ODA ). DA�AzER TA?M STANDART ODALARIN BANYOLARI HAMAM TARZI KURNALIDIR. ODALARIMIZDA DUAzAKABA�N BULUNMAZ ( 28 ODA ) .
 • UYDU BAAzLANTILI 26 in / 66 cm LED TV.
 • SAA� KURUTMA MAKA�NASI
 • A?CRETLA� MA�NA�BAR
 • SU ISITICI
 • A?CRETSA�Z KAHVE VE A�AY POAzETLERA�
 • ELEKTRONA�K KARTLI ODA KA�LA�DA� SA�STEMA�
 • ELEKTRONA�K AzA�FRELA� KASA
 • LOBA� VE ODALARDA A?CRETSA�Z KABLOSUZ A�NTERNET
 • MERKEZA� KLA�MA SA�STEMA�
 • DUMAN ALARMI